Рада Панчовска

поезия

Литературен клуб - 20 години! | нова българска литература | страницата на авторката

 

ОБВЪРЗВАНЕТО

 

Рада Панчовска

 

 

Родината е мястото, където всяка дума
има смисъл.
В родините на другите зад думите
                                     стои значение,
което с времето се усвоява,
но не добива същината си да ни обвързва.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 18. юни 2004 г.
Публикация в кн. "Анонимният успех", Рада Панчовска, Изд. "Стигмати", С., 2001, ред. Малина Томова
г1998-2018 г. "Литературен клуб". Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]