Рада Панчовска

поезия

Литературен клуб - 20 години! | нова българска литература | страницата на авторката

 

ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА ПОДОЗРЕНИЯТА

 

Рада Панчовска

 

 

С нарастващо учудване отчитам
как думите изгубват смисъл.

 

След дълга употреба не на място,
какво ни казват не остава ясно.

 

Започвам да забравям майчиния си език.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 18. юни 2004 г.
Публикация в кн. "Анонимният успех", Рада Панчовска, Изд. "Стигмати", С., 2001, ред. Малина Томова
г1998-2018 г. "Литературен клуб". Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]