Роман Кисьов

поезия

Литературен клуб | нова българска литература | страницата на автора

 

ВРАТА

 

Роман Кисьов

 

 

Вратата ми отвори
някакво дете
и ме поведе по дълъг коридор
Така вървяхме сякаш месеци
а може би години
Накрая стигнахме до една врата…
Вратата ми отвори
старец непознат
и ме поведе по дълъг коридор
Така вървяхме може би години
а може би и цели векове
Накрая стигнахме до една врата…
Вратата ми отвори
някакво дете
и ме поведе по дълъг коридор
Така вървяхме сякаш векове
а може би и цяла вечност
Накрая стигнахме до една врата…
Вратата този път не се отвори
От двете й страни
с лице към мен стояха
старец и дете…
Попитах ги – какво се крие
зад тази тайнствена врата?
Врата – отвърна ми детето
А зад нея? – запитах аз отново
Врата – прошепна старецът
И тогава…
Вратата ми отвори
Ангелът

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 18. декември 2009 г.
Публикация в кн. „Гласове“, Роман Кисьов, Изд. "Авангард принт", Русе, 2009 г.
г1998-2014 г. "Литературен клуб". Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]