Роман Кисьов

поезия

Литературен клуб | нова българска литература | страницата на автора

 

НЕБЕ

 

Роман Кисьов

 

 

Дърводелецът Цимер*
нещо майстори
надвесен над рендето…

 

Какво майсториш? –
пита го Хьолдерлин
седнал до него

 

Ковчег! – отвръща му Цимер
и на свой ред задава въпрос:
А ти?

 

Небе! – отговаря поетът
записвайки трескаво
някакъв стих

 

---

 

* Големият немски поет Хьолдерлин (19 в.)
е заточен поради лудост в дома на
дърводелеца Цимер в Тюбинген.

 

 

 

Електронна публикация на 18. декември 2009 г.
Публикация в кн. „Гласове“, Роман Кисьов, Изд. "Авангард принт", Русе, 2009 г.
г1998-2014 г. "Литературен клуб". Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]