Роман Кисьов

поезия

Литературен клуб | нова българска литература | страницата на автора

 

Метафорите

 

Роман Кисьов

 

Поетът поиска да избяга
от действителността и живота
И тогава той потъна скри се
във вълшебните поетически метафори

 

Но когато разбра
че метафорите
съвсем не са вълшебни
и че всъщност
не са никакви метафори
а самата действителност
реалния живот -

 

поетът поиска да избяга
от действителността и живота
И той потъна и се скри
в живота

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 30. май 2006 г.
Публикация в кн. „Криптус“, Роман Кисьов, Изд. "Авангард принт", Русе, 2004 г.
г1998-2014 г. "Литературен клуб". Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]