Росен Рачев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | съвременна българска литература

 

ЗА ПРЕВОДА НА ПОЕЗИЯ

 

Росен Рачев

 

Първа награда за стихотворение на
Националния студентски конкурс на Фондация „Св. Климент Охридски“ - 2011!

 

 

 

     Айова в цвят.
     Чакам Ребека Бел в кафе,
     наречено „Caribou”,
     което значи „карабу”.
     Ребека закъснява с 5 минути,
     нещо нормално за поет.
     Вратата се отваря
     и познавам,
     че е тя -
     с червените
     фонтани от коса
     на снимката.
     „Ребека Бел.”
     „А, Бел като „камбана”.
     Приятно ми е - казвам -
     Росен от Казанлък, Роуз Вали.”
     „А, Роузен фром Роуз Вали.
     Ай гед ит,” ми отвръща.
     „Не, Ро-сен, но можеш
     да ме наричаш Рос.”
     Усмихва се и открива
     едно щръкнало зъбче,
     отмята коса
     и ми дава купчина листове,
     поляти с кафе,
     анотирани
     и пълни със стихове.
     „Грижи се добре за децата ми.”
     Обещавам, Ребека Бел.
     После искам
     да й направя снимка.
     Тя се усмихва смутено
     и закрива
     лицето си с шепа.
     На излизане ми пожелава
     приятно пътуване.
     Аз стискам здраво чантата,
     вътре са нейните рожби,
     скърцат с щръкнали зъбчета
     и ритат с крачета,
     искат обратно при мама.

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 24. май 2011 г.

©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]