Росица Пиронска

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

20-сет реда от Приморско

 

Росица Пиронска

 

 

*

 

нощ в приморско
улиците гъмжат от
хора небето от звезди
нито близки нито
далечни

 

*

 

полунощ в приморско
една муха до мен
на пейката
и тя по неволя
слуша константин

 

*

 

последна нощ
в приморско
затова ли е пълна и
толкова портокалова
луната

 

*

 

сутрин в приморско
догато слънцето
и луната се гледат
влюбените пишат
по ръба на вълните

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 29. септември 2006 г.
©1998-2020 г. "Литературен клуб". Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]