Росица Пиронска

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

РЕМИНИСЦЕНЦИЯ

 

 

Росица Пиронска

 

 

 

мога да кажа че те
обичам
да го изкрещя
ако искаш
мога толкова много
за теб да направя

 

да те прегърна не мога

 

от алчната похот трепет
и нежност погубени

 

мога да не кажа
и мълчаливо безумно много
за теб да направя
да те прегърна не искай
че си нямам гръд
само понякога дишане

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Електронна публикация на 23. септември 2009 г.
©1998-2020 г. "Литературен клуб". Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]