Силвия Митева

проза

Литературен клуб | страницата на автора | азбучен каталог

 

Как госпожа Барк поиска развод от господин Арк*

 

Силвия Митева

 

 

 

  Толкова си прашен, знаеш ли?
  И никога няма да си купиш нов апартамент!
  Ти си рицар.
  А пръстите ти винаги кървяха.
  Не спря да навиваш висящия от ризата ти конец около пръстите си.
  Само аз знам защо не го отряза.
  Да взех я. Аз взех ножицата ти, за да отрежа висящия конец от моята риза.
  И пръстите ми престанаха да кървят.
  Когато ми каза, че яйцата ти са изстинали, пак знаех, че си навивал мръсния конец около пръстите си.
  Ще пратя писмото. Подпиши се и ти.
  Все се биеше с твоите вятърни мелници. Идваха с вятъра и си отиваха.
  Ти си прашният рицар с пръстите, които винаги кървяха.
  А моите яйца вече никога повече няма да изстинат.

   

   

   

   

   

  ---

   

  * г-жа Барк и г-н Арк от „Драма” на Гео Милев

   

   

   

Електронна публикация на 22. април 2009 г.

г1998-2009 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]