Соня Николова

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

НЕВИДИМИЯТ

 

Соня Николова

 

едрите разкошни сенки се движат
полягат тъмните куполи из полето
и колебанието на питащия „кой ли там
стои в чернотата“
ашерата пука с клони
възлести пъпки в корубата
кухините на смисъла
навътре в кората
местата за дарове
или птичи яйца гнезда на жени
короната продължава небесната лествица
и шума на крилете зареяни в пулса

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 12. октомври 2003 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]