Соня Николова

стаи от различни къщи


 
1.

елада за певците и кърмачките. пристанище
за слепи гургулици. извор и приют
е собата с Назим. Във скута му
лежат парчета сол за да покани
елените пред прага. Обещание за вечност.
 

5.

в гънките на стаята се дебнат
сенки и молци с разкървавена
устничка сядаш ти предател
и велможа. свещите ги паля
със ръка примряла
всяко ъгълче овито в паужина
има естество покайно
 

7.

лукава миризма просмукани
са дрехите косите и дървенцата
наблизо има праг усоен
полуотворени очита на пазача
хидра многобройни шумолят
и планини поревнали
на запад се смаляват
заедно с хората
полечка тръгват в
здрача готови всеки миг да
стихнат.
 
 
Електронна публикация на 30. май 2001 г.
Първа публикация.

г2001 г. Соня Николова. Всички права запазени.
г2001 г. Литературен клуб. Всички права запазени.