Соня Николова

 
 
 

В утрин такава. В утрин такава
с миризмата на кейк
летящи петли и чайки се носят
в студения въздух навън
престарели монаси спотайват
лицата си под качулки и песни
една много дебела жена се мъчи
да се обърне насън
а в коридорите на университетите
още е тъмно и силуетите
на преподаватели висят на окачалки
в лавката за кафе надничат
смутените бащи доктори хонорис кауза
и други, с привични жестове
тътрят кресла
вратите се отварят и затварят като
могъщи хриле а хората които
умеят да четат по облаците пускат
стада овце
старицата кваси мляко и тихичко
му подсвирква да не се пресече,
блондинка открива годежен пръстен
на тоалетката, а навън продължават
да хвърчат плюшени птици.
Електронна публикация на 30. май 2001 г.
Първа публикация.

г2001 г. Соня Николова. Всички права запазени.
г2001 г. Литературен клуб. Всички права запазени.