Стефан Иванов

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | азбучен каталог

 

близко бъдеще

 

Стефан Иванов

 

 

вчера вечерта гледах на кино
как извънземен слуша
голдберг вариации на бах

 

докато се прибирах към къщи
ясно виждах момента
когато няма да има
пирамиди ноти
томче на рембо
и рециклиране

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 11. ноември 2009 г.
Публикация в кн. „Списъци“, Стефан Иванов, Изд. „Ciela“, С., 2009 г.

©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]