Стефан Иванов

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | азбучен каталог

 

заради айрис мърдок

 

Стефан Иванов

 

 

някой ден
по-добре никога

 

пясъкът на паметта ще се разтопи
няма да се получи
нито стъкло през което да виждам
нито огледало което да ме отразява

 

тогава няма да повтарям
онези истории
за книги за градове
за жени за филми

 

ще съм папагал избягал
от клетката на черепа

 

зарязал службата си на готвач
който смесва сносни изречения

 

дано в суматохата
на забравя
да си глътна езика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 11. ноември 2009 г.
Публикация в кн. „Списъци“, Стефан Иванов, Изд. „Ciela“, С., 2009 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]