Стефан Иванов

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | азбучен каталог

 

при закрити врати

 

Стефан Иванов

 

 

в зимата на 1450
глутница вълци
проникнала в париж
през процепи
в градската стена

 

избили и изяли четиридесет човека

 

наричали
водача на глутницата
подрязаната опашка

 

той не усетил
че животът му се скъсява

 

подвел се по обаянието на стръвта
която отвела вълците му
пред портите на нотр дам

 

не са имали време
да разгледат сводовете
да съзерцават стъклописите
да си кажат молитвата
преди камъните и копията
да защитят сърцето на града

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 11. ноември 2009 г.
Публикация в кн. „Списъци“, Стефан Иванов, Изд. „Ciela“, С., 2009 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]