Стефан Иванов

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | азбучен каталог

 

любима песен

 

Стефан Иванов

 

 

не можеш винаги да получиш това което искаш
пее мик джагър

 

най-доброто което можеш е достатъчно
пее том йорк

 

във вечната любов аз не вярвам
вярвам или не за нея проповядвам
пее димитър воев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 11. ноември 2009 г.
Публикация в кн. „Списъци“, Стефан Иванов, Изд. „Ciela“, С., 2009 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]