Стефан Иванов

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | азбучен каталог

 

денонощна погребална агенция

 

Стефан Иванов

 

 

тази нощ няма клиенти

 

зад прозореца е полегнало тяло
покрито с шарена завивка
устата му е отворена
бузите хлътнали
кожата увиснала

 

прилича на дядо ми
от времето когато
още можеше да се събуди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 11. ноември 2009 г.
Публикация в кн. „Списъци“, Стефан Иванов, Изд. „Ciela“, С., 2009 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]