Стефан Иванов

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | азбучен каталог

 

списък за баща ми

 

Стефан Иванов

 

 

шумът от чупене на лешници на орехи
ударите върху месото преди да се превърне в пържола
силното мъжко ръкостискане
играта на тенис футбол карането на ски
медитативното тананикане и спокойното подсвиркване
равнодушните разбирания за парите
честността спрямо хората
желанието да помогне когато може
непринудеността с която върши прости и сложни неща
детската почуда в погледа му когато се изненадва
силният смях силното кихане
и
тишината в която чете на леглото
и за мое съжаление остарява
и се приближава
до бяло-черния прозорец с три имена снимка и дати
до мълчанието на статуи седнали на площадна пейка
до момента в който аз ще бъда на негово място

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 11. ноември 2009 г.
Публикация в кн. „Списъци“, Стефан Иванов, Изд. „Ciela“, С., 2009 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]