Мина Стоянова

поезия

Литературен клуб | страницата на авторката | азбучен каталог

 

Надолу

 

Мина Стоянова

 

 

шумоленето намалява
докато остане ритмично тракане от
колела на механичен часовник
глава във влака

 

нетърпението обезобразява
върховете на клоните и
спрелите облаци

 

иска ми се да щракна с пръсти
и да видя как влакът излиза от релси

 

заспивам като паяжина
в изкривена перспектива
зависима

 

не дефинирам
контрол

 

в една позиция –
главата паднала
звукът зашит

 

надолу от
обичам
към
ненавиждам

 

този свят

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 25. ноември 2008 г.

©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]