Мина Стоянова

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | азбучен каталог

 

Ела

 

Мина Стоянова

 

 

eла

 

дъждът те кани

 

във феерични етюди

 

в скитнически нюх

 

в самотата на всеки истински път

 

ела

 

в дъното на океана в розите в пясъка

 

в ехото на пристана

 

в любовта

 

в нечовешката

 

безнормена

 

безмълвна

 

грация

 

ела!

 

дъждът ще те вплете

 

в своите ситни жили

 

божествен

 

чужд

 

самотен зов

 

геният

 

роб

 

поетът е поезия

 

ах моля

 

те ела

 

потъни в своя гроб

 

отвъд разцъфва бог

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 02. август 2008 г.

©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]