Иван Странджев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | публикуване

 

ВЕНЕЦИЯ

 

Иван Странджев

 

 

Приличат тези къщи на любовен сън
                  или на сън на влюбени
и не зидари,
а свирачи на старинни инструменти
са вдигали основите,
                  стените,
                  покрива -
                           до птиците небесни,
и подписите им от хармонични звуци могат
от вярваща душа да бъдат само чути.
Докосването е любов
и думата - любовен флаг -
                                    трепти тържествено,
разделите се раждат след любов
и любовта
              е след любов
                            отново чиста,
дори смъртта
              прилича на любов -
                  така е съвършено тялото на болката.
Приличат тези къщи на любовен сън
                  или на сън на влюбени,
аз ги гледам как звучат просторно -
                  и нещо в мене се подрежда.

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 21. февруари 2004 г.
©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]