Теодора Мусева

поезия

Литературен клуб | страницата на авторката | съвременна българска литература

 

 

Обсада в предния ми двор

 

Теодора Мусева

 

 

 

обсада в предния ми двор
so '97
тогава гробът на вазов
ни беше пясъчник
там където
като дете си играех
на стражари и апаши
днес играя
същата игра
пораснала

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 24. юли 2013 г.

©1998-2023 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]