Тодора Радева

проза

Литературен клуб | съвременна българска литература | публикуване

 

    Тодора Радева е завършила СУ „Св. Климент Охридски“, специалност културология. Има публикувани разкази и стихове в „Литературен Вестник“, „Капител“, „Сега“. През 2005 г. излиза първата й книга „Седем начина да увиеш сари около тялото“, с която е наградена в конкурса „Южна пролет“ за проза.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©1998-2023 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]