Тома Марков

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | съвременна българска литература

 

1. ЗА ВЕДРОСТТА.

 

Тома Марков

 

Мъж с яка от котка се разхожда в студа.
Мъжът е усмихнат, защото яката мърка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 16. юни 2007 г.
Публикация в кн. „Черен PR и други действия“, Тома Марков, Изд. „Жанет-45“, 2005 г.

©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]