Тома Марков

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | съвременна българска литература

 

11. ЕДИН МОМЕНТ.

 

Тома Марков

 

 

3 часа сутринта е. Този ден
изглежда безкраен. Този ден
изглежда немислим за стихове.
Знам - днес ще пиша, но
няма да се получи нещо кой
знае какво. Това е моментът,
когато нищо не излиза. Има
само секс, лъжи и видео. Да,
по-безкраен от този ден няма да има...

 

Иначе хиляди мъжки коли,
както винаги, днес пак ще паркират в
женските си гаражи. O.K.,
ще го правят дори по няколко пъти.
Сега това за мен няма
значение... Нищо сега
няма значение... Талантлив съм както
обикновено - всъщност
както в този безкраен момент. Винаги.

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 16. юни 2007 г.
Публикация в кн. „Черен PR и други действия“, Тома Марков, Изд. „Жанет-45“, 2005 г.

©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!