Тома Марков

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | съвременна българска литература

 

13. БЪРЗА ПОЕЗИЯ.

 

Тома Марков

 

 

Барабаните на печатарските машини
нелегално се въртят и съскат. Като
барабани, които не спират да бият.

 

Съвсем не е далечен петъкът, когато
ще видим на кориците на книгите си
„ЧЕТЕНЕТО ПРИЧИНЯВА РАК!“

 

Президентът е Храст в собствената си къща,
в небето самолетите и птиците са нежелани.
Сега барабаните спират. Няма странни неща.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 16. юни 2007 г.
Публикация в кн. „Черен PR и други действия“, Тома Марков, Изд. „Жанет-45“, 2005 г.

©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!