Тома Марков

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | съвременна българска литература

 

14. ДНЕС.

 

Тома Марков

 

 

Мисля си за последния час и
знам - тогава ще имам още 60
минути за това, което трябва.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 16. юни 2007 г.
Публикация в кн. „Черен PR и други действия“, Тома Марков, Изд. „Жанет-45“, 2005 г.

©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!