Тома Марков

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | съвременна българска литература

 

16. РАБОТЕН ПРОЦЕС.

 

Тома Марков

 

 

Собственичката на Оркестъра
и Маестрото пак тръгват в следобеда,
репетицията е свършила... Сега
друга програма предстои в кухнята:

 

телешкото, старият фасул, киселото
зеле и зеленчуците вече са купени.
Декантерът искри от виното. Една
четиричастна симфония ще се

 

разрази в пурпурно червената кухня,
така, както римските пинии на
Респиги са се поклащали из залата...
От всичко има предостатъчно,

 

но партитурата ще бъде леко
променена. Виното няма как да стигне.
...И компанията се разотива,
за да се събере утре в залата. Отново.

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 16. юни 2007 г.
Публикация в кн. „Черен PR и други действия“, Тома Марков, Изд. „Жанет-45“, 2005 г.

©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!