Тома Марков

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | съвременна българска литература

 

17. НЕМСКИЯТ ДРАМАТУРГ
СЕГА МИ РАЗКАЗВА ВИЦОВЕ.

 

Тома Марков

 

 

Ставам всяка сутрин. Отивам
в банята: сапунът, четката, бръсначът.
Стъклата на моите очила са
по-дебели от въздух - не ги слагам сега,
за да не ми тежат на носа...
Всяка сутрин с мен се случва следното:
Поглеждам се в огледалото.
„Не те познавам“ - извиквам.
Прибирам сапуна, четката, бръснача.
„Аз непознати не бръсна.“

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 16. юни 2007 г.
Публикация в кн. „Черен PR и други действия“, Тома Марков, Изд. „Жанет-45“, 2005 г.

©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!