Тома Марков

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | съвременна българска литература

 

3. НОВ ОПИТ ЗА РАЗГОВОР

 

Тома Марков

 

 

Телефоните днес са почервенели...
Телефоните днес са отворени.
Има дни, в които минувачите знаят,

 

че сега е излишно да се усмихват.
Асансьорните кабини са забравени
с отворени врати - като ковчези...

 

Времето прилича на хладилник,
приготвен за крадене. Между него
и реалността сега има паяжина.

 

Прасето квичи в банята недоубито.
Развалено, усилването на радиото
не спира да гърми в такива дни...

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 16. юни 2007 г.
Публикация в кн. „Черен PR и други действия“, Тома Марков, Изд. „Жанет-45“, 2005 г.

©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!