Тома Марков

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | съвременна българска литература

 

4. ГЕРОЯТ.

 

Тома Марков

 

 

Главният герой на този Роман
за вечеря си пържи яйца на очи.
Гледа, ядейки, полуумните, луди,
побеснели любовни двойки зад
отсрещните кухненски прозорци.
Всеки се бие с всеки - мъжете
удрят, псуват и пак си въобразяват.
Жените плачат и едва удържат
изплъзващите се нерви за живот...
На главния герой му идва да ревне.
Изисква от автора бърз обрат.
И е възнаграден... Облича якето си
и напуска скучния апартамент.

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 16. юни 2007 г.
Публикация в кн. „Черен PR и други действия“, Тома Марков, Изд. „Жанет-45“, 2005 г.

©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!