Тома Марков

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | съвременна българска литература

 

5. SMS.

 

Тома Марков

 

 

Внимавай! -
котката ти е
Бомба... Когато
мърка - тиктака.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 16. юни 2007 г.
Публикация в кн. „Черен PR и други действия“, Тома Марков, Изд. „Жанет-45“, 2005 г.

©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!