Тома Марков

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | съвременна българска литература

 

17. ПЕСЕН ЗА ТОМ УЕЙТС.

 

Тома Марков

 

 

съм
това
което
не е
сън

 

сън
не е
това
което
съм

 

сън
съм
съм
сън

 

това
което
не е
това

 

не е
това
което
не е

 

сън
сън
съм
съм

сън.

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 16. юни 2007 г.
Публикация в кн. „Черен PR и други действия“, Тома Марков, Изд. „Жанет-45“, 2005 г.

©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!