Тома Марков

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | съвременна българска литература

 

7. ФОТОСИ И ФИЛМИ.

 

Тома Марков

 

 

Наемателите
постепенно са напуснали.
Отчуждена е постройката
на реалността.
И обективът
минава през помещения,
в които вече няма цветя.
Суха пръст в саксиите.
Дим. Фасове.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 16. юни 2007 г.
Публикация в кн. „Черен PR и други действия“, Тома Марков, Изд. „Жанет-45“, 2005 г.

©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!