Тома Марков

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | съвременна българска литература

 

9. ДРУГИ БАРАБАНИ.

 

Тома Марков

 

 

Тях вече ги няма.
Барабанът на пишещата
машина, от който
не мога да извадя листа
с готови стихове;
Барабанът на поезията на
другите, защото
те вече пишат само за флейта;
Барабаните на
смирението, защото останаха
само тимпани
от кухи и пренастройващи се
нищета и власт;
Затова кориците на моите книги
са все по-твърди
и от все по- и по-естествена кожа.

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 16. юни 2007 г.
Публикация в кн. „Черен PR и други действия“, Тома Марков, Изд. „Жанет-45“, 2005 г.

©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!