Тома Марков

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | съвременна българска литература

 

10. РУСКИ ХЪЛМ.

 

Тома Марков

 

 

Днес, когато отново
се разхождам из този
винаги мъртъв град
и историята вече е свършила,
и сезоните пак са лепени
като афиши пред театралните
зали по улица Раковска -
всичко започна отначало.
Видях онова, което написах,
в кашон за антикварни книги.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 16. юни 2007 г.
Публикация в кн. „Черен PR и други действия“, Тома Марков, Изд. „Жанет-45“, 2005 г.

©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!