Тома Марков

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | съвременна българска литература

 

11. СВОБОДНИ УДАРИ.

 

Тома Марков

 

 

Сега затварям очи и
разделям лицето ти.
Разделям лицето ти
на две еднакви половини.
За всяко нещо има начин.
Моят е - да затворя очи
и да ги отворя отново.
Мога да деля и да събирам.
Така естествено -
като премигване.

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 16. юни 2007 г.
Публикация в кн. „Черен PR и други действия“, Тома Марков, Изд. „Жанет-45“, 2005 г.

©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!