Тома Марков

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | съвременна българска литература

 

13. ЧЕРВЕНАТА КЪЩА.

 

Тома Марков

 

 

Застанеш ли от другата страна,
следобед е и ти не си сама
в една червена стая. Радиото говори
и слънцето е някъде отгоре,
невидимо за нас и между нас, и в нас
завинаги - в един и същи час.

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 16. юни 2007 г.
Публикация в кн. „Черен PR и други действия“, Тома Марков, Изд. „Жанет-45“, 2005 г.

©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!