Тома Марков

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | съвременна българска литература

 

14. ГЕРОЯТ III.

 

Тома Марков

 

 

Той е поет. Неговите поеми
почти веднага започват със
съревнованието между него
и сезоните, в които смъртта
винаги бива усмъртявана
и подредена като в аптека.
Той се мотае в града. Вие
бихте казали, че го прави
безцелно, като паяк, който
плете мрежите си дрогиран.
Но трябва да го видите
как ви наблюдава, когато го
четете и се ядосвате на
на късмета, който никога не
го напуска. Той е усмихнат,
защото накрая винаги
мокрите му кичури падат над
2 любими кафяви зърна.

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 16. юни 2007 г.
Публикация в кн. „Черен PR и други действия“, Тома Марков, Изд. „Жанет-45“, 2005 г.

©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!