Тома Марков

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | съвременна българска литература

 

15. BLUES.

 

Тома Марков

 

 

Жена ти да избяга
с най-добрия ти
Приятел. Приятелят
ти - да ти липсва.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 16. юни 2007 г.
Публикация в кн. „Черен PR и други действия“, Тома Марков, Изд. „Жанет-45“, 2005 г.

©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!