Тома Марков

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | съвременна българска литература

 

16. ИНТИМНИ ЗАЩИТИ.

 

Тома Марков

 

 

Отскоро аз, ти, той, тя -
предлагаме нещо много
чисто и просто на другите.
Те ни гледат така, сякаш
никога не са и мечтали...
Какво да им кажеш? Как
да се държиш? Какво
можеш да направиш?
Продължавайте да го
вършите! Има и други,
които мислят като нас...
Те държат ежедневието.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 16. юни 2007 г.
Публикация в кн. „Черен PR и други действия“, Тома Марков, Изд. „Жанет-45“, 2005 г.

©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!