Тома Марков

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | съвременна българска литература

 

18. ЧЕРЕН P. R.

 

Тома Марков

 

 

Мисли за мен, за да мислиш
за себе си. Ще мисля за теб,
за да мисля за себе си... Аз
ще мисля... Ти ще мислиш...
Нека мислим само за себе си.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 16. юни 2007 г.
Публикация в кн. „Черен PR и други действия“, Тома Марков, Изд. „Жанет-45“, 2005 г.

©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!