Тома Марков

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | съвременна българска литература

 

6. МОНОЛОГ БЕЗ ЧАСОВНИК.

 

Тома Марков

 

 

Госпожицата с шапката от миди,
наметната с палто от октоподи,
премина бавно през градината...
Октомври беше, вторник, влажно
и твърде неприятно беше времето.
Последната червена зимна роза
бе уморена и окапваше с листата.
Госпожицата с шапката от миди,
наметната с манто от октоподи,
премина през градината отново...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 16. юни 2007 г.
Публикация в кн. „Черен PR и други действия“, Тома Марков, Изд. „Жанет-45“, 2005 г.

©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!