Тома Марков

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | съвременна българска литература

 

7. ПЕТЪК 703

 

Тома Марков

 

 

По-рано днес при мене ми казва:
- Беше лош вчера, телефонирах,
посъветвах се с мойта приятелка...

 

Аз трябва да видя приятелката й
по-късно в кафето пред Френската.
Пия нещо с лед в 703... Чакам.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 16. юни 2007 г.
Публикация в кн. „Черен PR и други действия“, Тома Марков, Изд. „Жанет-45“, 2005 г.

©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!