Тома Марков

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | съвременна българска литература

 

8. НЕВЕРОЯТНО ШИБАН
ОТ ЗИМНИЯ ДЪЖД ДЕН.

 

Тома Марков

 

 

Невероятно шибан от
зимен дъжд ден! Този
преситен от никотин
въздух зад прозорците
със завеси в кухнята,
знам, че ще дойдеш,
знам, че ще дойдеш,
знам, че ще дойдеш,
знам, че ще го направиш
само заради това да
ме видиш как те гледам
да идваш в дъжда...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 16. юни 2007 г.
Публикация в кн. „Черен PR и други действия“, Тома Марков, Изд. „Жанет-45“, 2005 г.

©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!