Петър Тушков

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

Дните на саламандъра

 

 

Петър Тушков

 

 

 

Зеленият саламандър пропълзя по напуканата скала и се загледа към долината.

 

Белият саламандър пропълзя върху страниците на книгата и се вслуша в шумоленето на вятъра.

 

Синият саламандър пропълзя върху порцелановите й стъпала, сви се върху тях и засънува.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 06. юни 2011 г.
©1998-2022 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]