Валери Петров (22.04.1920 - 27.08.2014)

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

За хвърчащите хора

 

Валери Петров

 

 

 

Те не идат от космоса,
те родени са тук,
но сърцата им просто са
по-кристални от звук.

  и виж, ето ги, литват над балкони с пране,
  над калта, над сгурията в двора,
  и добре, че се срещат единици поне
  от вида на хвърчащите хора!

А ний бутаме някак си
и жени ни влекат,
а ний пием коняка си
в битов някакъв кът,

  и говорим за глупости, важно вирейки нос,
  или с израз на снобска умора,
  и изобщо стараем се да не става въпрос
  за вида на хвърчащите хора.

И е вярно, че те не са
от реалния свят,
не се срещат на тениса,
нямат собствен „Фиат“,

  но защо ли тогава нещо тук ни боли,
  щом ги видим да литват в простора -
  да не би да ни спомнят, че и ний сме били
  от вида на хвърчащите хора?

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 27. август 2014 г.
Публикация в кн. „Избрано“, Том втори, Валери Петров, Изд. „Захарий Стоянов“, УИ „Св. Климент Охридски“, С., 2006 г.
©1998-2023 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]