Марко Видал

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | съвременна българска литература

 

Татарски очи

 

Марко Видал

 

 

 

Твоите тъмни очи през пролуките си блестят
блясъкът им си пробива път към дълбините ми
очите ми – за твоя поглед копнеещи
хипнотизирани и омагьосани - чакат кротко и припряно
нашите дръпнати очи да се срещнат и да се слеят
сред чаршафи обагрени с ласки и бълнувания

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | продължи

 

 

 

Електронна публикация на 06. януари 2023 г.

©1998-2023 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]