Владислав Христов

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

ОСТАВЕТЕ СИЛВИЯ

 

Владислав Христов

 

   

  оставете силвия
  разкрачена над залеза
  пикаеща върху очакванията ви
  за добър стих
  за сбъдване на детските
  и всички останали мечти
  дошли по-късно
  на вечерята с топъл хляб
  и дечица край масата

   

  оставете я да изчезне силвия
  на върха на семейното щастие
  да избяга с очилат и плешив мъж
  който говори на странен език
  и никой нищо не му разбира
  оставете всички да се чудят
  какво по дяволите й стана на силвия
  докато тя се беси
  в някаква осрана от туристи тоалетна
  само час преди изгрев слънце

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 23. август 2011 г.
©1998-2022 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]