Владислав Христов

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

ЛЕТНИ ОСПУСКИ

 

Владислав Христов

 

   

  върна се сама
  без кучето
  и другите условности
  този дом
  сега е лишен от шумове
  стените падат
  а място не остава за тялото
  скоро тя ще си свие
  гнездо на тавана
  и ще заживее в него
  като лястовица
  едва ли някога си допускал
  че това ще се случи
  с любимата ти жена

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 14. юли 2011 г.
©1998-2022 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]